ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง DG-APP เล่นในมือถือได้ทันที

** วิธีเข้าสู่ระบบให้เติม @sgv หลังเบอร์โทร (Username)
1. ขั้นตอนที่ 1
2. ขั้นตอนที่ 2
3. ขั้นตอนที่ 3
4. ขั้นตอนที่ 4
5. ขั้นตอนที่ 5
6. ขั้นตอนที่ 6